Bordsskiva – bokkant 30x30mm

Mycket tåliga bords­ski­vor med 30mm ner­bygd mas­siv kant i klar­lac­kad bok bet­sad ma­hog­ny alt. val­nöt. Yta hög­tryck­sla­mi­nat som ger syn­ner­li­gen goda yte­gen­ska­per och finns i 14 olika laminat. Svensktillverkat.

 

Description

Bords­ski­vor med 30mm ner­bygd mas­siv kant i klar­lac­kad bok bet­sad ma­hog­ny alt. val­nöt. Yta hög­tryck­sla­mi­nat, det är pres­sat un­der högt tryck och får där­i­ge­nom syn­ner­li­gen go­da yte­gen­ska­per, till skill­nad från de­kor­fo­li­er, di­rekt­la­mi­ne­rad me­la­min samt lac­ke­ra­de ytor. La­mi­na­tet tål al­la ren­gör­nings­me­del samt även lack­naf­ta, thin­ner och ace­ton. Vär­metå­ligt upp till 200 gra­der C.

Till­ver­kas även i öns­ka­de mått.

VerandaUteServeringar.se-bordsskiva-massiv-bok-30mm_650x650.jpg

VerandaUteServeringar.se-Bordsskiva-bokkant-30x30mm

 

 

Specifikationer:

Mått:
60x60cm
70x60cm
60x70cm
70x70cm
70x120cm
120x70cm
160x70cm
180x70cm
Ø 60cm
Ø 70cm
Ø 80cm
Ø 90cm
Ø 100cm
Ø 110cm
Ø 120cm