uteline

VerandaUteServeringar.se-Caravita-Big-Ben-miljö_300x200.jpg

Caravita har parasoller för många ändamål och håller hög kvalité på sin produkter. De går att få i flera färger och i olika vädersbeständiga material. Kan förses med regnrännor och anpassas för både värmare och belysning. Vi har valt att här visa deras största parasoll som är anpassad för den professionella marknaden och finns att få i många udda storlekar.

 

 

 

 

Filters